Právě vyšlo: Chapters from Life of Tibetans

Celá monografie je zdarma k dispozici jako e-kniha v digitálním repozitáři nakladatelství Karolinum v rámci režimu open access.

 

 

Článek, který pojednává o ochranných předmětech na tibetských domech byl vydán v Novém Orientu. Je také dostupný na webu academi.edu.

O proběhlém projektu a terénním výzkumu studentů tibetanistiky na ÚAS se psalo např. ve fakultním časopise Forum (č. 35 str. 40-41).

Dále řešitelé projektu uspořádali v r. 2017 tři přednášky pro Náprstkovo muzeum (pro anotace přednášek viz: Hledání bájné Šambhaly, Skryté poklady tibetského buddhismu: magické artefakty zlatého věku, Tradiční tibetská architektura a nejstarší stavby ve středním Tibetu).

 

O projektu

Cílem grantu FF_VG_2016_70 Kapitoly ze života Tibeťanů (Chapters from Life of Tibetans), vypsaného na r. 2016-2017, bylo umožnit magisterským a doktorským studentům (M. Hanker, P. Jandáček, Z. Mucha a A. Rýznar) terénní výzkum, který byl pro část z nich jejich prvním. Terénní výzkum proběhl v roce 2016 v Dolním Mustangu (v tibetštině Lo; mapa), což je území v distriktu Mustang, nepálské provincii č. 4. Obyvatelé jsou ze značné části mluvčí jednoho z dialektů tibetštiny. Území bylo v minulosti trasou dálkového obchodu i místem ozbrojeného odporu Tibeťanů proti čínskému vlivu. Kromě toho jsou zde unikátní uspořádání vesnické samosprávy a lidového náboženství, které popisoval např. Ch. Ramble, unikátní památky, které zmiňovali např. D. L. Snellgrove a G. Tucci. Významným faktorem bylo i to, že odborný pracovník ÚJCA (nyní ÚAS) N. W. Choekhortsang má v oblasti kontakty, protože pochází ze sousedního regionu jménem Dolpo.

Výzkum proběhl od 2. 9. do 12. 10. 2016. Řešitelé nejprve letěli do Káthmándú, po vyřízení formalit pokračovali do Pokhary a po zdržení daném špatným počasím do Jomsomu, kde měli možnost zúčastnit se rituálu prováděného v rámci pohřbu. Poté se přesunuli do vesnice Thini a Syang, kde viděli donedávna cizincům nepřístupné „poklady“ blízkého kláštera, nově nalezené texty a pevnost. Dále pokračovali do vesnice Lubra, jež patří k místům méně dotčeným modernizací. Zde se mohli zúčastnit výroby amuletů zavěšovaných nade dveře domů a rituálů sloužících pro zajištění prosperity a odvrácení neštěstí prováděných pro jednu z místních rodin. Následně se přesunuli do okolí Muktináthu, kde bydleli v Dzaru v rodině místního lékaře a měli možnost nahrát rozhovor s jeho otcem. Dále pokračovali do Kagbeni a Tiri, kde si prohlédli místní pamětihodnosti a měli možnost nahrát rozhovor s představeným kláštera. Poté se vrátili do vesnice Lubra, kde déle než týden pozorovali jeden z významných rituálů prováděných během roku. Poté se přesunuli zpět do Jomsomu a dále pokračovali do Pokhary a Káthmándú. V obou městech také navštívili některé místní pamětihodnosti spojené s tibetským buddhismem, knihkupectví apod.

Během výzkumu byla pořízena řada fotografií, videí a zvukových nahrávek. Některé fotografie či postřehy z výzkumu je možné shlédnout na Facebooku.

Úvod > Aktuality > Právě vyšlo: Chapters from Life of Tibetans