Úvod do politiky mimoevropských oblastí

Vyučující: PhDr. Radek Buben, Ph.D.

Kurz se zaměří jak na úvod do problémů společných mimoevropskému prostoru, tak na regionální singularity. Problematika státu a státnosti, vlivu ozbrojených sil v politice a státních převratů, tzv. demokratického backslidingu, kulturních válek, volebních systémů či vztahu náboženství a politiky, budou řešenými tématy. S ohledem na šíři studované látky, kurz počítá s aktivní diskuzní účastí studentů a využívání jejich znalostí, pedagogovi samozřejmě často neznámých.

Pátek, 17:30–19:00, Hybernská – učebna 202

Kód v SIS: AIH520042

Realizuje se s podporou z projektu CRP MŠMT.

Úvod > Aktuality > Úvod do politiky mimoevropských oblastí