Další vzdělávání

Ústav asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
pořádá v rámci dalšího (celoživotního) vzdělávání
zájmový kurz

 

Kapitoly z japonské kultury

 

Kurz je určen zájemcům z řad nejširší veřejnosti, zejména však studentům vyšších ročníků středních škol, kteří si chtějí utřídit, doplnit a prohloubit své znalosti o tradičním i současném Japonsku.  Výuka bude rozdělena do čtyř výukových bloků –Japonská literatura, Japonské dějiny, Japonský jazyk, myšlení a kultura a Současné Japonsko – s cílem poskytnout posluchačům plastickou mozaiku informací o různých oblastech života japonské společnosti. V rámci přednášek bude dostatečný prostor i na diskusi k jednotlivým tématům. Kurz je proto vhodný zejména pro uchazeče o studium oboru Asijská studia se specializací Japanologie.

Lektoři:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Mgr. David Labus, PhD.
Mgr. Tereza Lutovská
Doc. Jan Sýkora, Ph.D.

Termín:                       únor – květen 2024

Délka kurzu:              1 semestr (celkem 16 přednášek po 90 min.)

Výukový den:             sobota, od 9:00 do 16:15 hod. (definitivní termíny budou potvrzeny po uzávěrce přihlášek)

 

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: jan.sykora@ff.cuni.cz

Cena kurzu:  4.840  (včetně DPH)

Číslo kurzu:  630233 (slouží jako variabilní symbol pro identifikaci platby);
úhradu lze povést v hotovosti na pokladně FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) nebo převodem na účet 85631011/0100 (VS 630233 + jméno účastníka)

Bližší informace:    jan.sykora@ff.cuni.cz

Uzávěrka přihlášek: 11. 2. 2024

Úvod > Studium > Další vzdělávání