pro mongolisty

Doporučená literatura k bakalářskému přijímacímu řízení

Obecné tematické okruhy a vybraní autoři

 • oblast buddhismu: V. Lesný, I. Fišer, V. Miltner
 • cestopisy z oblasti centrální Asie: P. Poucha, E. Huc a J. Gabet, H. Haslund, E. Knobloch, N. Przewalski, P.K. Kozlov, G.C. Cybikov
 • reálie a překlady mongolské literatury: Tajná kronika Mongolů, I.Grollová a V. Zikmundová: Mongolové, pravnuci Čingischána
 • úvod do lingvistiky: F. Čermák (Jazyk a jazykověda), J. Pokorný (Lingvistická antropologie)

Jazyk

 • Srba, O., 2017, Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.-20. století). Vydání první. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Oberfalzerová, A., 2006, Metaphors and Nomads, Triton, Praha
 • Tserenpil, D., & Kullmann, R. (2005). Mongolian grammar.
 • Poppe, N. (1974). Grammar of written Mongolian. Otto Harrassowitz Verlag.
 • Janhunen, J. (2006). The Mongolic Languages. Routledge.
 • Lubsangdorji, J., & Vacek, J. (2004). Colloquial Mongolian. An Introductory Intensive Course. Two Volumes. Prague: Charles University in Prague.

Náboženství

 • Conze, E., 1997. Stručné dějiny buddhismu. Jota, Brno
 • Jerryson, M.K., 2007. Mongolian Buddhism. Silkworm Books, Chiang Mai
 • Wallace, V. A. (Ed.). (2015). Buddhism in Mongolian History, Culture, and Society. Oxford University Press.
 • Znamenski, A. A. (Ed.). (2004). Shamanism: Critical concepts in sociology. Psychology Press.
 • Xenofonotov, G. V., 2001, Sibiřští šamani a jejich ústní tradice, Argo, Praha

Dějiny

 • Grousset, R. (1970). The empire of the steppes: a history of Central Asia. Rutgers University Press.
 • Dani, A. H., & Masson, V. M. (Eds.). (2003). History of civilizations of Central Asia: development in contrast: from the sixteenth to the mid-nineteenth century (Vol. 5). Unesco.
 • Dani, A. H., Staff, U. N. E. S. C. O., Asimov, M. S., Litvinsky, B. A., Samghabadi, R. S., & Bosworth, C. E. (1994). History of Civilizations of Central Asia: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations, 700 BC to A (Vol. 2). Unesco.
 • Sinor, D., & Denis, S. (Eds.). (1990). The Cambridge history of early inner Asia (Vol. 1). Cambridge University Press.
 • Schwarz, M.; Srba, O., 2015, Dějiny Mongolska, NLN, Praha
 • Rossabi, M. (2005). Modern Mongolia: from khans to commissars to capitalists. Univ of California Press.
 • Bulag, U. E. (2010). Collaborative nationalism: the politics of friendship on China’s Mongolian frontier. Rowman & Littlefield Publishers.