Vietnamistika

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Součástí písemné části přijímací zkoušky je i Test všeobecných studijních předpokladů – jeho vzorovou verzi najdete zde. Dotazy týkající se vietnamistické části přijímací zkoušky směřujte na Barboru Novákovou.

 

Asijská studia se specializací vietnamistika

Studium programu Asijská studia se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecný úvod do areálových studií, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie a Dálného východu. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu. Asijská studia se specializací vietnamistika jsou studijním programem sdruženým či dvouspecializačním (dříve dvouoborové), studium probíhá v kombinaci s další specializací asijských studií či libovolným dalším studijním programem.

Bakalářské studium

Co je třeba umět k přijímačkám?

  • Znalost vietnamštiny se u přijímací zkoušky nevyžaduje
  • Krom testu z anglického jazyka a testu všeobecných studijních předpokladů je součástí přijímacího řízení také test z reálií, historie a kultury Vietnamu v kontextu Dálného východu (vzorový test naleznete zde, seznam doporučené literatury zde)
  • Podrobné informace o přijímacím řízení zde
  • Vzorový test z anglického jazyka zde

Proč studovat vietnamistiku?

  • Vzhledem k početné vietnamské menšině v ČR je zde společenská potřeba osob, které ovládají vietnamštinu, mají kulturně-historické povědomí o Vietnamu a disponují přesahem do jiné vědní oblasti
  • Jihovýchodní Asie je dynamicky se rozvíjejícím regionem

Proč studovat vietnamistiku na FF UK?

  • Vietnamistika má na FF UK dlouhou tradici
  • Studijní program je koncipován tak, že vytváří ideální podmínky jak pro začátečníky ve studiu vietnamštiny, tak i pro plnohodnotné studium rodilých mluvčích
  • V rámci studia lze absolvovat široké spektrum kurzů nabízených na FF, z nichž některé jsou v českém kontextu unikátní (např. kurz thajštiny či barmštiny)
  • Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí

 

Úvod > Uchazeč > Vietnamistika