Amitav Ghosh v Praze

2. října 2012, 16:00 hod., Karolinum (Malá aula), Ovocný trh 3, Praha 1

Amitav Ghosh, nejpřekládanější indický autor současnosti, navštíví Prahu u příležitosti vydání českého překladu své knihy „Ve starobylé zemi“ (In an Antique Land). Knihu vydává koncem září 2012 Sociologické nakladatelství (SLON).
Amitav Ghosh v Praze, pozvánka na přednášku (pdf, 1,09 MB)

Ke knize „Ve starobylé zemi“

Ghoshova cesta do starobylé země začala v knihovně Oxfordské univerzity, kde při hledání materiálů ke své disertační práci narazil na edici středověké obchodní korespondence, kterou z rukopisů nalezených v geníze káhirské synagogy vydal arabista Šlomo Dov Goitein. Kniha Ve starobylé zemi, která vyšla poprvé roku 1992, spojuje dva příběhy: autorovo autobiografické vyprávění, či vzpomínky z terénního výzkumu (1980–81 a 1988) a historickou rekonstrukci života kupce Ben Jica a jeho otroka Bommy, jehož postava se stává autorovým alter egem. Fascinuje ho na ní už samotná skutečnost, že se tak nevýznamná postava stala shodou náhod součástí psané historie, ale zejména kulturní propustnost světa, v němž on i jeho pán žili.

Vztah mezi svobodou Ben Jica a znevolněním jeho otroků u Ghoshe zůstává na metaforické, spíše než na dialektické rovině. Ostatně autor sám, dělící svůj čas mezi Spojené státy a Indii, má svou životní biografií více společného s Ben Jicuem než se svým alter egem v historickém narativu této knihy, otrokem Bommou. Nejsilnější stránka knihy nakonec spočívá v onom žánrovém přesahu, ve schopnosti přesvědčivě propojit interdisciplinární společenskovědní text s krásnou literaturou, ve způsobu psaní, který umožňuje vydat svědectví o dialogu napříč časem a prostorem v podobě vnitřně sevřeného, avšak vůči čtenáři otevřeného příběhu.

Amitav Ghosh je jedním z nejznámějších představitelů anglo-indické literatury. Narodil se roku 1956 v Kalkatě. Jeho otec během druhé světové války sloužil jako důstojník indické armády. Dostalo se mu vzdělání na jedné z nejprestižnějších indických internátních škol, The Doon School, dále pokračoval ve studiích historie a sociologie na Dillíské univerzitě a nakonec v Oxfordu, kde získal v roce 1982 doktorát v oboru sociální antropologie. Podle vlastních slov však vždy chtěl být více spisovatelem než antropologem. Jeho eseje vycházejí v The New Yorker a New York Times. Svou románovou prvotinou The Circle of Reason (1986) se uvedl mezi světovou literární elitu. Následovalo šest dalších románů, z nichž za předposlední, Sea of Poppies, inspirovaný rolí obchodu s opiem v asijských dějinách, byl v roce 2008 nominován na prestižní Man Bookerovu cenu. Čeští čtenáři měli možnost se seznámit s jeho romány Skleněný palác a Hladový příliv. Ve starobylé zemi je však první a nejvlivnější knihou z jeho tvorby mimo románový žánr.
Z doslovu Martina Hříbka

Úvod > Události > Přednášky hostů > Amitav Ghosh v Praze