Aleš Rýznar

Aleš Rýznar, M.A.

Před doktorským studiem jsem absolvoval bakalářský a magisterský program Buddhistická studia a himalájské jazyky vyučovaném na Kathmandu University v Nepálu. Mým zaměřením byly obory buddhistické filosofie a tibetského jazyka. Studia jsem dokončil diplomovou práci s názvem Jedenáct principů velké dokonalosti. Dějiny a rozbor tajných pokynů z bonistické sbírky Ye khri mtha’ sel připsané Drenpa Namkovi z 8. století. Práce byla napsaná v anglickém jazyce. V rámci tohoto a jiných výzkumných projektů jsem studoval několik let také v tradičních klášterech, zejména v bonistickém Triten Norbutse a buddhistickém Ka-Nying Shedrub v Káthmandú. Proto mezi mé užší oborové zájmy patří dějiny, filosofie a praxe tibetského buddhismu a bonu, zejména ranných dzogčhenový a tantrický děl. Zajímám se také o literární teorii, výklad a analýzu textů, metodologii překladu a psychologii náboženství.

Můj doktorandský projekt se v českém překladu nazývá Náhrdelník vzácných perel: Kritické vydání, rozbor díla a překlad dzogčhenové tantry Mu tig ´phreng ba s Vimalamitrovým komentářem.  Práce pojednává o esoterickém textu, který je součástí slavné buddhistické kolekce tanter zvané Sedmnáct tanter tajných pokynů z pokladnice dzogčhenu (Man ngag sde´i rgyud bcu bdun). Tento soubor dzogčhenových textů byl podle tradice přinesen v 8. století do Tibetu indickým mistrem Vimalamitrou. Vybraný text předkládá teoretické a meditační pokyny ranného dzogčhenového díla, které vedou k poznání vlastní podstaty bytí a následně k dosažení jejího plného uvědomění. Tento text je napsán v tibetštině, tradičním stylu sedmislabičné poezie a osmi kapitolách obsahující poznámky mezi řádky. Právě tyto poznámky jsou velmi důležité, neboť se liší od výtisku k výtisku a  vytváří tak ojedinělý zdroj komentářů k dnes, již takřka zapomenutému a nekomentovanému dílu. Studie s překladem je psána v anglickém jazyce.

Academic Education:

2015 – PhD student in Theory and History of Asian and African Literature

Philosophical Faculty of Charles University in Prague, Czech Republic

Thesis title: The Necklace of Precious Pearls: Critical edition, texual analysis, and translation of the Mu tig phreng ba tantra of rDzogs chen with Vimalamitra’s commentary

 

2012 – 2014 Master of Arts (M.A.) in Buddhist Studies and Himalayan Languages

CBS at Rangjung Yeshe Institute, Kathmandu University, Nepal

Thesis title: The Eleven Themes of the Great Perfection: History and textual analysis of esoteric instructions from the Ye khri mtha’ sel cycle attributed to the eighth century Dran pa Nam mkha’

 

2009 – 2012 Bachelor of Art (B.A.) in Buddhist Studies with Himalayan Languages

CBS at Rangjung Yeshe Institute, Kathmandu University, Nepal

Extracurricular education:

2014 Advanced Buddhist Philosophy and Poetry (Complete St. Program in Tibetan)

Philosophical monastic college at Ka-Nying Shedrub Ling, Kathmandu, Nepal

Subject: Tsad ma rig gter by Sa kya Pan di ta (1182-1251) and other texts

 

2014 A Semestral Course of Tantric Buddhist Philosophy (in Tibetan)

CBS at Rangjung Yeshe Institute, Kathmandu University, Nepal

Subject: Zab don snang byed nyi ma’i ’od sel by Yon tan rGya mtsho ( -1925)

 

2013 A Semestral Course in Tantric Buddhist Philosophy (in Tibetan)

CBS at Rangjung Yeshe Institute, Kathmandu University, Nepal

Subject: ’Od gsal snying po by ’Ju Mi pham (1846-1912)

Field research:

2009 – 2013 rDzog chen Philosophy and Practice of the Bon Tradition

Triten Norbutse Bon monastery, Kathmandu, Nepal

Subject: The Zhang zhung snyan rgyud cycle of the Bon tradition

 

2005 – 2008 rDzog chen Philosophy and Practice of the rNying ma School

Educational Center of Namkhai Norbu, Isla Margarita, Venezuela

Subject: Various dzogchen texts of the rNying ma school of Buddhism

Special Education Study Awards:

2012 – 2015 Advanced Buddhist Studies Scholarship, Tsadra Foundation, USA

2010 – 2012 Buddhist Studies Scholarship, Khyentse Foundation and Rangjung Yeshe Ins.

2009 Academic Studies Scholarship, International Dzogchen Community, Italy

Úvod > Ústav > Doktorandi > Aleš Rýznar