Indonesistika

Charakteristika studia

Specializace Indonesistika představuje interdisciplinární, areálově pojatý bakalářský obor, který komplexním způsobem seznámí studenta s indonéským kulturním areálem. Do určité míry se budeme věnovat i jazykově a kulturně spřízněným zemím tzv. malajského světa, tedy Malajsii, Singapuru a Bruneji. Obor vychází z nejlepších tradic české orientalistiky, na kterou navazuje mj. svým důrazem na kvalitní jazykovou přípravu, profilovat se však hodlá především jako moderní obor ve stylu teritoriálních studií jihovýchodní Asie, se zvláštním zaměřením na indonéskou oblast. Zahrnuje jak obecné základy etnologie, nezbytné pro terénní pobyty a výzkum, tak vlastní problematiku Indonésie – indonéský jazyk, úvod do literatury, indonéské dějiny, geografické, etnické a kulturně-náboženské reálie, jakož i politickou situaci a základy mezinárodních vztahů v rámci širší jihovýchodní Asie. Tato specializace bude studenta profilovat metodologicky, poskytne mu důkladný vhled do oblasti Indonésie a malajského světa a díky zmíněné intenzivní jazykové mu zajistí solidní schopnost komunikace v indonéštině na úrovni komunitního tlumočení.

© Ondřej Pokorný

Historie indonéských studií

© Tomáš Petrů

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je přitom momentálně jediným akademickým pracovištěm v Česku, které je schopno zájemcům komplexní studijní obor nabídnout. Výuka indonéštiny i indonesistiky má při tom u nás dlouhou tradici. Tento jazyk se u nás poprvé začal učit po 2. světové válce na Škole orientálních jazyků při československé akademii dra. Edvarda Beneše. V letech 1953–1974 se indonesistika vyučovala na FF UK (v té době absolvovaly tři ročníky studentů), avšak v době normalizace byla studia z politických důvodů přerušena a znovuobnovena byla až v roce 1992. Poté byly otevřeny dva ročníky magisterského studia, které vedla Ing. Mgr. Zorica Dubovská. Indonesistika v kombinaci s etnologií byla poprvé představena v akademickém roce 2011/2012.

Charakteristika bakalářského studia

Důležitým aspektem indonesistiky bude studium diametrálně odlišných kultur indonéského regionu, a to jak teoreticky, tak doslova „na vlastní oči“. Etnologická část studia připraví absolventy k antropologickému působení v terénu – v tomto ohledu nabízí Indonésie s několika sty etnickými skupinami nesmírně široké pole působení. Tyto terénní pobyty a studium přímo na místě by mělo být studentům umožněno díky pravidelným ročním stipendiím indonéském vlády, které ÚJCA pravidelně poskytuje indonéská ambasáda v Praze. Navzdory zjevnému významu Indonésie v mnoha oblastech se v českém prostředí touto zemí zabývá velice málo humanitních či sociálních vědců, ať už jde o politology, historiky či etnology. I z tohoto důvodu bude po absolventech oboru značná poptávka.

Dvouoborové studium není v tuto chvíli k dispozici.

Uplatnění v praxi

© Tomáš Petrů

Absolventi této specializace se dobře uplatní v celé řadě profesí od diplomacie přes mezinárodní obchod, v odborech mezinárodní spolupráce státní správy, jako redaktoři zpravodajských médií či pracovníci humanitárních organizacích, které vyžadují znalost prostředí i jazyka. Velmi atraktivní profesní možnosti pak aktuálně nabízí oblast cestovního uchu. Při dalším rozšíření vzdělání pak absolventi naleznou uplatnění i v pedagogicko-vědecké sféře. Díky svým znalostem by absolvent specializace měl přispívat k hladší mezikulturní komunikaci mezi kulturně i geograficky vzdálenými národy.

Proč je indonesistika aktuální?

© Tomáš Petrů

V rámci globalizačních trendů je zřejmé, že i menší státy jako Česko potřebují odborníky, kteří jsou schopni poskytovat institucím a médiím fundované informace o tak strategických, byť neprávem přehlížených oblastech, jako je např. právě Indonésie, která přitom představuje čtvrtou nejlidnatější zemi světa a je současně domovem největší muslimské populace na Zemi. Indonésii je nutné mít na zřeteli i jako novou střední mocnost a zároveň jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik. Tento stát je tak zajímavý nejen jako obrovský čtvrtmiliardový trh a významný obchodní partner, ale také vlivný hráč na světové geopolitické scéně.

Úvod > Ústav > Indonesistika