Japanologie

Ústav Asijských studií FF UK nabízí specializaci japanologie na všech třech stupních vysokoškolského studia, v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu. Bakalářské studium je koncipováno tak, aby připravilo studenta pro praxi i pro navazující magisterské studium. Navazující magisterské studium je zaměřeno na prohloubení základů získaných v bakalářském programu a jejich rozšíření o teoreticko-metodologické přístupy s cílem komplexně připravit absolventy jak pro další akademickou dráhu, tak i pro praxi.
Doktorské studium oboru japonská studia se realizuje v rámci tří širších programů: jazyky Asie a Afriky, dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, teorie a dějiny literatury Asie a Afriky.

Jako samostatný obor se japanologie (později japonská studia) vyučuje na FF UK již od roku 1947.

Úvod > Ústav > Japanologie