Binh Slavická

Ing. Binh Slavická, Ph.D.

Adresa

Ústav asijských studií
Celetná 20
Místnost č. 209

Vzdělání: 

2008 – 2016 FF UK, doktorské studium. Téma disertační práce: Částice v moderní vietnamštině
1974-1979 ČVUT Praha – stavební fakulta
1973-1974 Univerzita 17 listopadu Praha – čeština

Praxe od ukončení VŠ studia:
od 1992:  Ústav Dálného východu FF UK
1980-1992 externí lektorka vietnamštiny na FF UK
1980-1992 projektantka v Projektové a inženýrské organizaci Ministerstva kultury, Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Výstavbě hlavního města Prahy

Další činnost:

Tlumočení + překlady (vietnamština – čeština)

Přednášková činnost

Granty: 

2006 grant MŠMT:  řešitelka projektu Rozvoj struktury bakalářského programu oboru etnologie se specializací vietnamistika

2012 – 13 Dotační program MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy – Řešitelka projektu Kapitoly z vietnamské kultury.

2015: Dotační program MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. – Řešitelka projektu Výkladový slovník „Vietnamské kulturní tradice – výkladový slovník“

 

Rozvrh

Publikace

  • Slavická B.: Karel Čapek: Bệnh trắng. Hanoj, Association Writers Publishing House, 2020. 145 s. • p. ISBN 978-604-9959-46-2.
  • Slavická B.: Jaroslav Hašek: Vận mệnh người lính tốt Švejk trong đại chiến Thế giới Tập I va tập II. Hanoj, Vietnam Women's Publishing House, 2020. 635 s. • p. ISBN 978-604-56-8871-7.
  • Slavická B., Duong T.: Jan Neruda: Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông. Hanoj, Literature Publishing House, 2019. 379 s. • p. ISBN 978-604-976-565-0.
  • Slavická B.: Vietnamština v době otevřených dveří. Dálný východ, 2013, č. • no. 2, s. • p. 117-129. ISSN 1805-1049.