Binh Slavická

Ing. Binh Slavická, Ph.D.

Adresa

Ústav asijských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. M206

Vzdělání

 • 2008 – 2016 FF UK, doktorské studium.  Disertační práce: Částice v moderní vietnamštině
 • 1974-1979 ČVUT Praha – stavební fakulta
 • 1973-1974 Univerzita 17 listopadu Praha – čeština

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 1992:  Ústav Dálného východu / Ústav asijských studií FF UK
 • 1980-1992 externí lektorka vietnamštiny na FF UK
 • 1980-1992 projektantka v Projektové a inženýrské organizaci Ministerstva kultury, Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Výstavbě hlavního města Prahy

Vyučované předměty

 • Vietnamština – Fonetika
 • Vietnamština – Gramatika
 • Vietnamština – Praktický jazyk
 • Vietnamská lidová slovesnost
 • Obyčeje a rituály Vietů

Rozvrh

Granty

 • 2006: grant MŠMT:  Rozvoj struktury bakalářského programu oboru etnologie se specializací vietnamistika
 • 2012 – 13: grant MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy projekt „Kapitoly z vietnamské kultury“
 • 2015: grant MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. projekt „Vietnamské kulturní tradice – výkladový slovník

Konference

 • 2018 International Conference on Vietnamese Studies: Teaching of Vietnamese Language and Vietnamese Studies at Universities – Referát Výuka vietnamštiny a vietnamistika na FF UK
 • 2016 5th International Conference on Vietnamese Studies: Sustainable Development in the Context of Global Change. Referát Vietnamská komunita v ČR – Otázka udržet a propagovat vietnamského jazyka a tradičních kulturních hodnod.

Publikace

 • Lucie Hlavatá, Binh Slavická: 1000 vietnamských slovíček. Ilustrovaný slovník. 136 s. Brno: Edika, 2017. ISBN 978-80-266-1102-8
 • Binh Slavická: Vietnamština v době otevřených dveří. Dálný východ, 2013, č. 2, s. 117-129. ISSN 1805-1049.
 • Binh Slavická: Praktická fonetika vietnamštiny. 224 s. Praha, Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1488-5
 • Lucie Hlavatá, Binh Slavická: Praktická vietnamština. 320 s. Praha, Fortuna 2003. ISBN 80-7168-887-8
 • Binh Slavická: Vietnamská čítanka. 141 s. Praha, Karolinum 1997. ISBN 80-7184-485-3

Překlady z češtiny do vietnamštiny

 • Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války I. a II. díl [Vận mệnh người lính tốt Švejk trong Đại chiến Thế giới, tập I. và II.] Hà Nội: NXB Phụ Nữ, 2020. ISBN 978-604-56-8871-7
 • Karel Čapek: Bílá nemoc [Bệnh trắng] Hà Nội: NXB Hội nhà văn, 2020. ISBN 978-604-9959-46-2
 • Jan Neruda: Povídky malostranské [Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông] Hà Nội: NXB Văn học, 2018. ISBN 978-604-969-958-0.

Překlady z vietnamštiny do češtiny

 • Thuỳ Linh: Gió mưa gửi lại [Zanechám tu prach života]. Měsíčník pro světovou literaturu PLAV 2013, No 4, s. 33-36. MKČR E 15811, ISSN 1802-4734.
 • Phạm Thị Ngọc Liên: Đồi hoang [Na opuštěném kopci]. Měsíčník pro světovou literaturu PLAV 2013, No 4, s. 29-32. MKČR E 1581, ISSN 1802-4734.

 

Úvod > Ústav > Personální struktura > Binh Slavická