Jana Tomíšková

ProfileTimetablePublicationsCoursesTheses supervision

PhDr. Ing. Jana Tomíšková

Consulting hours
Address

Institute of Asian Studies
Místnost č. 350

    Odrážky:

 
Úvod > People > Faculty and Staff > Indology > Jana Tomíšková