Kontakt

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý 13:00 – 15:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny individuálně po předchozí domluvě s vyučujícími.

Korespondenční adresa

Ústav asijských studií FF UK
Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Česká republika

Personální struktura

VedeníIndologieIndonesistikaJapanologieKoreanistikaMongolistikaTibetanistikaVietnamistika
Ředitel ústavu Mgr. Martin Tirala, Ph.D. martin.tirala@ff.cuni.cz (+420) 221 619 723 NP306
Zástupce ředitele ústavu Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. veronika.zikmundova@ff.cuni.cz (+420) 221 619 721 NP307
Sekretářka Mgr. Jolana Blažíčková jolana.blazickova@ff.cuni.cz (+420) 221 619 723 NP306

 

Vedoucí oddělení indologie Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. martin.hribek@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení indonesistiky PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. michaela.budiman@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení japanologie Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. petra.kanasugi@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení koreanistiky doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. miriam.lowensteinova@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení mongolistiky Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. veronika.zikmundova@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení tibetanistiky doc. Daniel Berounský, Ph.D. daniel.berounsky@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení vietnamistiky Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. barbora.novakova@ff.cuni.cz

Kompletní databáze všech akademiků a zaměstnanců UK je k dispozici ve webové aplikaci WhoIS.

Stran dotazů ohledně Rozvrhového portálu, Studentského informačního systému (SIS) a databáze WhoIS se obracejte na sekretářku.

Knihovníci

Knihovna Dálného východu Katarina Feriančiková katarina.feriancikova@ff.cuni.cz
dotazy: libudlv@ff.cuni.cz
Knihovna indologického semináře Jakub Rumpl; Zdeněk Štipl jakub.rumpl@ff.cuni.cz; zdenek.stipl@ff.cuni.cz
dotazy: libinde@ff.cuni.cz
Knihovna mongolistiky a tibetanistiky Jakub Rumpl; K. Zikmundová, M. Skala jakub.rumpl@ff.cuni.cz
dotazy: libmong@ff.cuni.cz


Kudy k nám?

 

areál Celetná 20

Indologie místnost C350
Indonesistika místnost C350
Vietnamistika místnost C206
Koreanistika místnost C239c
Japanologie místnost C239a

Na Příkopě 29 (3. patro)

Tibetanistika místnost NP303
Mongolistika místnost NP307
ředitelna a sekretariát místnost NP306
sdílená studovna doktorandů místnost NP305
Úvod > Kontakt