Tibetanistika

Bakalářské státnice

Každý z dvojice okruhů je hodnocen jednou celkovou známkou, z nichž se nakonec vytvoří jediná známka výsledná.

Tibetština:

 • gramatika hovorové tibetštiny – losování otázky
 1. tvoření časů
 2. kritérium kontroly (též vůle)
 3. pravidlo anticipace
 4. evidencialita
 5. pádové sufixy
 6. nominalizátory
 7. sekundární slovesa
 8. nepřímá řeč
 9. podmínková souvětí
 10. časové věty (souvětí)
 11. epistemická modalita
 12. vedlejší přívlastkové věty
 • klasická tibetština – losování otázky
 1. nominální partikule, finální partikule
 2. partikule plurálu, tázací partikule
 3. ergativ, transitivní (přechodná) a intransitivní (nepřechodná) slovesa
 4. genitiv, posesivní partikule (bcas, ldan), koncesivní (přípustková) partikule (kyang, yang)
 5. alativní a inessivní partikule
 6. elativ a ablativ
 7. terminativ (lokativní, dativní a akuzativní funkce)
 8. semi-finální partikule, koordinující partikule (cing, zhing, shing)
 9. tázací, vztačná a neurčitá zájmena
 10. číslovky
 11. pomocná slovesa yin pa, yod pa, ’gyur ba, sloveso byad pa a jeho ekvivalenty

Dějiny a kultura:

 • literatura – losování otázky
 1. literatura z Tunchuangu
 2. nápisy na stélách a skalní nápisy
 3. katalogy textů z královského období a lexikální příručky
 4. tibetská poezie (glu, mgur, snyan ngag)
 5. tantrická literatura
 6. historiografická literatura a hagiografie
 7. epos o Gesarovi
 8. kangjury a tängjury (včetně bönu)
 9. literatura „pokladů“ (gter ma)
 • dějiny – losování otázky
 1. prehistorický Tibet: Tibetské mýty o pre-historickém období, archeologie
 2. vláda císaře Songcän Gampa
 3. vláda císaře Thisong Deucäna
 4. konec císařského období (vláda Sänalega, Ralpačäna, Langdarmy) a překládání buddhistické literatury
 5. doba temna a počátky „pozdějšího šíření buddhismu“
 6. vznik a stručná charakteristika škol tibetského buddhismu (kadampa, sakjapa, kagjüpa, ňingmapa, gelugpa, bön)
 7. hegemonie sakjapů až vláda 5. dalajlamy
 8. dalajlamové a pančhenlamové
 • buddhismus – losování otázky
 1. život Gautamy, pozdějšího Buddhy
 2. základy nauky: čtyři pravdy a dvanáctičlenný řetězec podmíněného vznikání
 3. hnutí mahájánového buddhismu (počátky a charakteristika)
 4. hlavní naukové školy buddhismu
 5. vadžrajánový buddhismus
 6. théravádový buddhismus
 7. buddhismus v Tibetu a Mongolsku
 8. buddhismus v Číně, Japonsku a Koreji
Magisterské státnice

Každý z dvojice okruhů je hodnocen jednou celkovou známkou, z nichž se nakonec vytvoří jediná známka výsledná.

Klasická tibetština:

Překlad krátkého (nábožensko-historického) textu s (papírovým) slovníkem a jeho zasazení do historického kontextu (filologická interpretace)

Hovorová tibetština:

Losování otázky z každého podokruhu A) – C).

A) konverzace – pohovořte tibetsky na následující téma (dle daného tématu stručně popište, reagujte na otázky, případně srovnejte situaci v Tibetu s námi)

 1. བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས།
 2. བོད་པའི་དུས་ཆེན།
 3. བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
 4. བོད་པའི་ཁ་ལག་ཟ་བ།
 5. འབྲོག་པའི་འཚོ་བ།
 6. རང་གི་ཕ་ཡུལ་གྱི་དུས་ཆེན།
 7. དབྱར་ཁར་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཕྱིན་པ།
 8. སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ།
 9. ཨམ་ཆི་བསྟེན་པ།
 10. མ་འོངས་པའི་འཚོ་བའི་འཆར་གཞི།

B) gramatika

 1. systém pádů
 2. systém časů
 3. evidencialita
 4. kritérium kontroly
 5. nominalizátory
 6. sekundární slovesa
 7. časová souvětí
 8. podmínková souvětí
 9. epistemicita
 10. zdvořilostní úrovně řeči

C) tibetské dialekty (u dialektické skupiny (= otázky 4 – 8) popište její hlavní rysy, tj. dělení, fonetiku, gramatiku, systém časů, slovní zásobu, atd.)

 1. historický vývoj tibetštiny
 2. hlavní tibetské dialekty (dialektické skupiny) – společné rysy tibetských dialektů, hlavní rozdíly
 3. sociolekty – společenské, politické a přírodní vlivy na podobu jazyka (popište situaci v Tibetu)
 4. Amdo
 5. Kham
 6. dialekty Centrálního Tibetu
 7. Dzongkha
 8. Ladak
 9. Dolpo: fonetika, slovní zásoba, pády, slovesa existence a identifikace
 10. Dolpo: slovesa, systém časů, souvětí
Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Tibetanistika