Sbírky indologie a indonesistiky

Knihovna indologie a indonesistiky funguje jako sbírka Knihovny jižní a centrální Asie Filozofické fakulty UK, a to spolu s Knihovnou mongolistiky a tibetanistiky.

Provoz knihovny zajišťuje knihovník Jakub Rumpl spolu s odborným konzultantem Zdeňkem Štiplem (jakub.rumpl@ff.cuni.cz; zdenek.stipl@ff.cuni.cz). Dotazy směřujte na libinde@ff.cuni.cz.

Otevírací doba

Knihovna poskytuje své služby na základě online rezervace (centrální vyhledávač UKAŽ), případně předchozí mailové domluvy s knihovníkem (jakub.rumpl@ff.cuni.cz), v otevírací době Knihovny Blízkého východu (Celetná 20, místnost č. 242 – ve 2. patře přímo pod indologickým seminářem).

Výpůjčky jsou možné i v jiné dny a časy po předchozí domluvě. V případě zájmu o výpůjčku kontaktujte prosím předem knihovníka na mailu libinde@ff.cuni.cz.

Změny výpůjční doby mohou čtenáři najít v sekci Oznámení na hlavní stránce ÚAS, případně na stránce otevírací doby knihoven FF UK.

Vracení výpůjček

Knihy můžete vracet buď v otevírací době do Knihovny Katedry Blízkého východu, nebo do biblioboxu v Celetné 20, který je umístěn ve vestibulu Celetné 20 pár metrů za vchodem do Knihovny Celetná po levé straně. Knihy vhozené do biblioboxu budou odepsány z čtenářského konta následující den.

O knihovně

Knihovna indologického semináře má k dvanácti tisícům svazků, které jsou převážně v cizích jazycích, ponejvíce je v angličtině, němčině, ruštině a pak okrajově italštině či severských jazycích. Disponujeme samozřejmě i publikacemi v hindštině, sanskrtu, bengálštině, tamilštině, páli, indonéštině, urdštině a dalších. České knihy v našem fondu jsou buď překlady z asijských jazyků, nebo knihy českých indologů. Nedílnou součástí jsou i skripta a učebnice, jejichž autoři jsou vyučující našeho semináře.

Předchůdcem a vlastně základem pro naší knihovnu byla knihovna „Seminar für indologie und ethnologie der deutschen Universität in Prague“, který byl součástí německé části University Karlovy a kde se asijské jazyky původně vyučovaly.  V roce 1945 vznikla na Filozofické fakultě „Knihovna indologického semináře University Karlovy“. Knihy z tohoto období jsou unikátní nejen tím, že jsou vydány v 19. století a často bývají vybaveny i krásnými dobovými ilustracemi, ale jsou to většinou jediné exempláře v republice (kromě osobních knihoven našich předních indologů). Knihovna v této podobě vznikala od roku 1952 a z velké části se sestává z darů vyučujících, které nakoupili na svých cestách do Indie a následně je věnovali knihovně. Významnou část fondu tvoří také knihy z grantů a z pozůstalostí předních českých indologů.

Na tomto místě by bylo vhodné si krátce připomenout významné české indology, kteří se velkou měrou zasloužili o vznik naší knihovny.

Otakar Pertold, první řádný profesor indologie na FF, nar. 1884, -1965, byl autorem první české učebnice hindštiny a prvních českých překladů z páli, bengálštiny tamilštiny a barmštiny a zároveň i iniciátorem sjednocení českého názvosloví orientálních jazyků či soudním tlumočníkem hindštiny a urdštiny (Náboženský světový názor a projev – 1947, Če-V/112).

Vincenc Pořízka, český indolog-hindista a bengalista, (1905-1982). Od roku 1942 vyučoval hindštinu a urdštinu a od roku 1943 i bengálštinu ve večerních kurzech Orientálního ústavu. Mezi léty 1950-1965 vedl jako odborný asistent obor hindština a urdština na FF. Zbýval se hindskou lingvistikou, zkoumal hindské gramatické jevy. V knihovně od něj máme např. učebnici : Krátká mluvnice spisovné hindštiny (G-III/55).

Vincenc Lesný, zakladatel moderní české indologie (1882-1953), studoval klasickou filologii, sanskrt a staroindickou kulturu na FF. V letech 1937-39 byl děkanem FF a až do své smrti na FF přednášel. Věnoval velký zájem buddhismu, všímal si soudobé Indie, jejích jazyků a literatury, osobně se přátelil s Thákurem a překládal jeho dílo. Vedle vědecké práce vykonal mnoho pro popularizaci Indie v České republice.

Odolen Smékal, český indolog, básník a překladatel (1928-1998). Od roku 1954 se věnoval indologii na FF, působil jako odborný asistent, pracoval i jako velvyslanec v Indii. Překládal z hindštiny, ale také překládal z češtiny do hindštiny, mimo jiné poezii Jaroslava Seiferta, pohádky K. J. Erbena a B. Němcové. Především ale psal básně přímo v hindštině. Jeho verše jsou chvalozpěvem na všechno indické, náboženství, současný život, indické tradice.

Kamil Zvelebil, český indolog, tamilista a drávidista, věnující se výzkumu tamilských dialektů a historické gramatiky tamilštiny. Překládal z tamilštiny, malajalámštiny, velice ceněné jsou jeho přehledné práce o historii tamilské literatury. Působil jako vědecký pracovník Orientálního ústavu, v letech 1960-65 zajišťoval externí výuku tamilštiny na FF. Později přednášel na několika významných univerzitách ve Francii, Německu a v Chicagu. Od roku 1997 působil jako hostující profesor Indologického ústavu FF a pomáhal s přípravou jeho doktorandů.

Ze současných významných indologů musíme připomenout připomenout prof. Jaroslava Vacka, u nás i ve světě uznávaného odborníka na mongolštinu, tamilštinu, sanskrt a hindštinu. Zabýval se fonologií sanskrtu a tamilštiny, spolupracoval na učebnicích mongolštiny a interpretaci starotamilské literatury. V roce 1989 byl zvolen vedoucím katedry Asie a Afriky a od roku 1993 ředitelem Indologického ústavu FF. V roce 1992 působil jako hostující docent na Freie Universität v Berlíně. Dostal několik významných mezinárodních ocenění, obdržel např. státní vyznamenání Medaili přátelství od prezidenta Mongolské republiky v roce 2010. Založil projekt Pandanus, který se ve spolupráci s univerzitami v Miláně, Krakově a Waršavě věnuje výzkumu přírodní symboliky v literatuře Indie a který vydává mj. i vlastní časopis.

Kudy k nám?

Úvod > Knihovna > Sbírky indologie a indonesistiky