Sbírky indologie

Otevírací doba

Úterý 8:00 – 15:00

 

Z důvodu možné výuky v prostorách knihovny doporučujeme jejím návštěvníkům najít žádanou knihu v on-line katalogu FF UK, její signaturu zaslat e-mailem na adresu vilma.cukrova@ff.cuni.cz a poté si připravenou knihu během otvírací doby knihovny vyzvednout.

Při nedodržení výpůjční lhůty knihovna vybírá poplatky dle platného výpůjčního řádu pro knihovny FF UK.

Knihovna Indologie FF UK upozorňuje své uživatele na povinnost včas vracet vypůjčené knihy, a to pouze do rukou knihovnice nebo do biblioboxu na stejném patře.

Pozn.: Během prázdnin (červenec – srpen) je knihovna Indologického semináře zavřena.

Kudy k nám?

O knihovně

Knihovna indologického semináře má k dvanácti tisícům svazků, které jsou převážně v cizích jazycích, ponejvíce je v angličtině, němčině, ruštině a pak okrajově italštině či severských jazycích. Disponujeme samozřejmě i publikacemi v hindštině, sanskrtu, bengálštině, tamilštině, páli, indonéštině, urdštině a dalších. České knihy v našem fondu jsou buď překlady z asijských jazyků, nebo knihy českých indologů. Nedílnou součástí jsou i skripta a učebnice, jejichž autoři jsou vyučující našeho semináře.

Předchůdcem a vlastně základem pro naší knihovnu byla knihovna „Seminar für indologie und ethnologie der deutschen Universität in Prague“, který byl součástí německé části University Karlovy a kde se asijské jazyky původně vyučovaly.  V roce 1945 vznikla na Filozofické fakultě „Knihovna indologického semináře University Karlovy“. Knihy z tohoto období jsou unikátní nejen tím, že jsou vydány v 19. století a často bývají vybaveny i krásnými dobovými ilustracemi, ale jsou to většinou jediné exempláře v republice (kromě osobních knihoven našich předních indologů). Knihovna v této podobě vznikala od roku 1952 a z velké části se sestává z darů vyučujících, které nakoupili na svých cestách do Indie a následně je věnovali knihovně. Významnou část fondu tvoří také knihy z grantů a z pozůstalostí předních českých indologů.

Na tomto místě by bylo vhodné si krátce připomenout významné české indology, kteří se velkou měrou zasloužili o vznik naší knihovny.

Otakar Pertold, první řádný profesor indologie na FF, nar. 1884, -1965, byl autorem první české učebnice hindštiny a prvních českých překladů z páli, bengálštiny tamilštiny a barmštiny a zároveň i iniciátorem sjednocení českého názvosloví orientálních jazyků či soudním tlumočníkem hindštiny a urdštiny (Náboženský světový názor a projev – 1947, Če-V/112).

Vincenc Pořízka, český indolog-hindista a bengalista, (1905-1982). Od roku 1942 vyučoval hindštinu a urdštinu a od roku 1943 i bengálštinu ve večerních kurzech Orientálního ústavu. Mezi léty 1950-1965 vedl jako odborný asistent obor hindština a urdština na FF. Zbýval se hindskou lingvistikou, zkoumal hindské gramatické jevy. V knihovně od něj máme např. učebnici : Krátká mluvnice spisovné hindštiny (G-III/55).

Vincenc Lesný, zakladatel moderní české indologie (1882-1953), studoval klasickou filologii, sanskrt a staroindickou kulturu na FF. V letech 1937-39 byl děkanem FF a až do své smrti na FF přednášel. Věnoval velký zájem buddhismu, všímal si soudobé Indie, jejích jazyků a literatury, osobně se přátelil s Thákurem a překládal jeho dílo. Vedle vědecké práce vykonal mnoho pro popularizaci Indie v České republice.

Odolen Smékal, český indolog, básník a překladatel (1928-1998). Od roku 1954 se věnoval indologii na FF, působil jako odborný asistent, pracoval i jako velvyslanec v Indii. Překládal z hindštiny, ale také překládal z češtiny do hindštiny, mimo jiné poezii Jaroslava Seiferta, pohádky K. J. Erbena a B. Němcové. Především ale psal básně přímo v hindštině. Jeho verše jsou chvalozpěvem na všechno indické, náboženství, současný život, indické tradice.

Kamil Zvelebil, český indolog, tamilista a drávidista, věnující se výzkumu tamilských dialektů a historické gramatiky tamilštiny. Překládal z tamilštiny, malajalámštiny, velice ceněné jsou jeho přehledné práce o historii tamilské literatury. Působil jako vědecký pracovník Orientálního ústavu, v letech 1960-65 zajišťoval externí výuku tamilštiny na FF. Později přednášel na několika významných univerzitách ve Francii, Německu a v Chicagu. Od roku 1997 působil jako hostující profesor Indologického ústavu FF a pomáhal s přípravou jeho doktorandů.

Ze současných významných indologů musíme připomenout připomenout prof. Jaroslava Vacka, u nás i ve světě uznávaného odborníka na mongolštinu, tamilštinu, sanskrt a hindštinu. Zabýval se fonologií sanskrtu a tamilštiny, spolupracoval na učebnicích mongolštiny a interpretaci starotamilské literatury. V roce 1989 byl zvolen vedoucím katedry Asie a Afriky a od roku 1993 ředitelem Indologického ústavu FF. V roce 1992 působil jako hostující docent na Freie Universität v Berlíně. Dostal několik významných mezinárodních ocenění, obdržel např. státní vyznamenání Medaili přátelství od prezidenta Mongolské republiky v roce 2010. Založil projekt Pandanus, který se ve spolupráci s univerzitami v Miláně, Krakově a Waršavě věnuje výzkumu přírodní symboliky v literatuře Indie a který vydává mj. i vlastní časopis.

Úvod > Knihovna > Sbírky indologie