Studium

Studium na vysoké škole rozhodně není jen o studování. Kromě množství mimoškolního kulturního programu nabízí naše alma mater i hojnost jiného vyžití. Sportovně založení jedinci jistě ocení například širokou nabídku výletů pořádaných Katedrou Tělesné výchovy. Dále je k dispozici Filmový klub a Filmový seminář, na který doporučujeme co nejrychlejší zápis (více info zde), nebo také Religionistický filmový klub. Studenti s politickými ambicemi či se zájmem o chod a zlepšení podmínek na fakultě se mohou realizovat ve Studentské radě. Za povšimnutí stojí dále jazykové aktivity Library of Languages, do kterých je možné se kdykoli zapojit.

Širokou škálu aktivit nabízí také různé (studentské) spolky. Pro naše studenty rozhodně stojí za zvážení členství ve spolku FFénix (dálně-východní studentský spolek fungující napříč ÚAS a Katedrou Sinologie) či v pan-asijském spolku zvaném Orientalistický expres (zapsaný spolek současných i bývalých členů akademické obce, jejichž vědecký zájem se opírá o Orient v nejširším slova smyslu). Spolu s dalšími spolky pořádáme různé akce, např. jazykové kurzy, studentské konference, asijské diskotéky, křesty knih, kimčchi festivaly, doktorandská kolokvia atp. Mnohé z těchto akcí se konají v kampusu Hybernská, který poskytuje své prostory i dalším projektům jako např. užitečná Library of Things.

Všem studentům slouží také facebooková diskuzní skupina Asijská studia a orientalistika v Česku, kde se můžete na cokoli otevřeně ptát či zde sdílet svůj výzkum. Máte-li dotaz na něco mimo Asii, doporučujeme skupinu Filozofická fakulta UK.

Vhodnou formou přivýdělku při studiu může být i stipendijní činnost pomocného vědeckého pracovníka alias „pomvěda“, která může mít mnoho podob. Pro seznámení se s písemnými prameny je naopak vhodné spíše využít možnosti knihovnických stipendií, která jsou spojena i se školením katalogizačního a výpůjčního softwaru ALMA. Dále škola otevřela i program pro studenty, kteří asistují svým handicapovaným kolegům např. při přesunech mezi budovami atp. Případně se můžete zapojit do práce v kampusu Hybernská. Více informací ohledně volných pracovních pozic a aktuálně vypsaných výběrových řízení na FF naleznete zde a zde. Výběrová řízení probíhají také na rektorátu UK – viz zde.

Dobrovolnictví na fakultě patří mezi časté způsoby, jak se dostat k zajímavým projektům či se seznámit s novými lidmi a získat tak užitečné kontakty do budoucna. Skvělým zdrojem informací je stránka Dobrovolnictví na FF UK na Facebooku a tato sekce fakultního webu. Stačí vyplnit webový formulář se svými zájmy, požadavky a dovednostmi a počkat na odpověď.

Případné invenci se však meze nekladou, a tak vám se založením vlastního studentského spolku a realizací nových aktivit moc rádi pomůžeme. Na fakultě je možné téměř cokoli, vždy je ale nutné se aktivně ptát na těch správných místech… 😉

Pořádáte kulturní akci či chcete kontaktovat všechny své spolužáky ohledně jiné aktivity? Potřebujete dostat novinku na web či Facebook ústavu? Obraťte se na administrátora webu či nejbližšího vyučujícího!

Zároveň bychom rádi upozornili na možnost zápisu předmětů i z jiných fakult UK, kterými lze vhodně doplnit potřebný počet kreditů, rozšířit si obzory nebo se jinak realizovat. Možnosti jsou vskutku široké – od rozšíření si svých oborových znalostí o studium historie, antropologie nebo sociologie až po studium robotiky, programování nebo třeba marketingu.

Za zmínku rozhodně stojí také aktivity Spolku pro efektivní altruismus, který mj. poskytuje i poradenství při výběru témat diplomových prací s ohledem na jejich reálný přínos společnosti. Ve spojení s Českou asociací pro digitální humanitní vědy, která Vás krom jiného dokáže propojit s vědci z technických oborů a umožní Vám zjistit, jaké existují možnosti využití výpočetních technologií ve Vašem výzkumu, se zde rýsuje množství potencionálně velice přínosných a zajímavých výzkumů. Více informací o tom, co jsou „digital humanities“ naleznete například zde, případně můžete zajít na některou z přednášek pořádaných na naší fakultě i mimo ni.

Zakládající členové studentského spolku „Orientalistický expres“

 

Úvod > Studium