Barbora Nováková

Mgr. Barbora Nováková

Adresa

Ústav asijských studií
Celetná 20
Místnost č. 209

Rozvrh

Barbora Nováková vystudovala bakalářský obor Etnologie se specializací vietnamistika a ve studiu vietnamské kultury pokračovala během navazujícího magisterského studia Etnologie. V průběhu studií absolvovala několik studijních pobytů na Hanojské národní univerzitě a výzkumné stáže na École Pratique des Hautes Études v Paříži a École Franciase d’Extreme Orient v Hanoji.

V rámci doktorského studia se věnovala problematice vietnamských náboženských představ v prekoloniálním Vietnamu a vztahu elitní a lidové kultury. V současnosti je asistentkou na Ústavu asijských studií.

Publikace

  • Freidingerová T., Nováková B.: V příhodný čas na příhodném místě / Geografie "Vietnamců a Vietnamek". In Osman R., Pospíšilová L.: Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, s. • p. 299-330. ISBN 978-80-246-4255-0.
  • JIRKOVÁ, B. (rev.). Taylor, K. W.: A History of the Vietnamese. Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013, 696 s., ISBN 978-0-521-69915-0. In Nový Orient: Odborný čtvrtletník Orientálního Ústavu AV ČR, No. 4, 2014, vol. 69, s. 71-72. ISSN 0029-5302.
  • JIRKOVÁ, B.: Kult hory Đồng Cổ – od nadpřirozeného ochránce panovníka k pokleslé pověře, in Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času, Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012, s. 39-44. ISBN 978-80-261-0330-1.
  • JIRKOVÁ, B.: Spiritualita Vietnamců u nás, in Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně. No. 1, 2012, vol. 15, s. 19-21. ISSN 1212-1371.
  • KUŠNIRÁKOVÁ T., JIRKOVÁ, B. (2011): Druhé dějství českého konzulátu v Hanoji – ticho a klid : Czech Embassy in Hanoi, Part 2 – Peace and Quiet. Migraceonline.cz [online], [03-15-2011].

Granty:

Spoluřašitelka projektu GAČR „Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus“ (hlavní řešitel Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., doba trvání 2017-2019)

Spoluřešitelka Erasmus+ CBHE projektu KNOTS „Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges“ (vedoucí prokejtu Prof. Petra Dannecker /Universität Wien/, doba trvání 2017-2019)

Úvod > Ústav > Personální struktura > Vietnamistika > Barbora Nováková