Barbora Nováková

Mgr. Barbora Nováková, Ph.D.

Adresa

Ústav asijských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. M206

Barbora Nováková vystudovala bakalářský obor Etnologie se specializací vietnamistika a ve studiu vietnamské kultury pokračovala během navazujícího magisterského studia Etnologie. V průběhu studií absolvovala několik studijních pobytů na Hanojské národní univerzitě a výzkumné stáže na École Pratique des Hautes Études v Paříži a École Franciase d’Extreme Orient v Hanoji.

V rámci doktorského studia se věnovala problematice vietnamských náboženských představ v prekoloniálním Vietnamu a vztahu elitní a lidové kultury. V současnosti je odbornou asistentkou na Ústavu asijských studií.

Publikace

  • Freidingerová T., Nováková B.: Vietnamese business enclaves on Czech-German speaking borders : intricate network of ethnic economies or conglomerate of individual enterprises? In Kresa Z.: Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross‐border Comparison 2021. Chemnitz, Verlag der GUC ‐ Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2021, s. • p. 36-58. ISBN 978-3-86367-067-2.
  • Freidingerová T., Nováková B.: Civic engagement and self-empowerment of second-generation Vietnamese in Czechia. Asian and Pacific Migration Journal, 2021, č. • no. 30, s. • p. 312-337. ISSN 0117-1968.
  • Lopatková M., Nováková B.: Wir werden nicht die Spätis übernehmen. In Behrens J.: Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind?: Viet-deutsche Lebensrealitäten im Wandel. Berlin, Regiospectra Verlag Berlin, 2020, s. • p. 107-117. ISBN 978-3-947729-31-9.
  • Nováková B., Lopatková M.: Ethics and the Role of Humanities in Transdisciplinary Research? A Short Reflection on the KNOTS Project. Austrian Journal of South-East Asian Studies [online], 2020, č. • no. 13, s. • p. 261-266. ISSN 1999-253X.
  • Freidingerová T., Nováková B.: V příhodný čas na příhodném místě / Geografie "Vietnamců a Vietnamek". In Osman R., Pospíšilová L.: Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, s. • p. 299-330. ISBN 978-80-246-4255-0.
  • JIRKOVÁ, B. (rev.). Taylor, K. W.: A History of the Vietnamese. Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013, 696 s., ISBN 978-0-521-69915-0. In Nový Orient: Odborný čtvrtletník Orientálního Ústavu AV ČR, No. 4, 2014, vol. 69, s. 71-72. ISSN 0029-5302.
  • JIRKOVÁ, B.: Kult hory Đồng Cổ – od nadpřirozeného ochránce panovníka k pokleslé pověře, in Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času, Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012, s. 39-44. ISBN 978-80-261-0330-1.
  • JIRKOVÁ, B.: Spiritualita Vietnamců u nás, in Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně. No. 1, 2012, vol. 15, s. 19-21. ISSN 1212-1371.
  • KUŠNIRÁKOVÁ T., JIRKOVÁ, B. (2011): Druhé dějství českého konzulátu v Hanoji – ticho a klid : Czech Embassy in Hanoi, Part 2 – Peace and Quiet. Migraceonline.cz [online], [03-15-2011].

Granty:

Spoluřešitelka projektu GAČR „Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí“ (hlavní řešitelka RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D., doba trvání 2021-2023)

Spoluřašitelka projektu GAČR „Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus“ (hlavní řešitel Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., doba trvání 2017-2019)

Spoluřešitelka Erasmus+ CBHE projektu KNOTS „Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges“ (vedoucí prokejtu Prof. Petra Dannecker /Universität Wien/, doba trvání 2017-2019)

Úvod > Ústav > Personální struktura > Barbora Nováková