Sbírky Dálného východu

Otevírací doba

Pondělí 9:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Úterý 9:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Středa 9:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Čtvrtek 9:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Pátek 8:30 – 10:30

Kudy k nám?

místnost 241

 

Upozorňujeme čtenáře, že všechny požadované knihy je nutno předem objednat prostřednictvím elektronického katalogu. Většina fondu se nachází v místnostech, kde během dne probíhá výuka, a není tak možno do nich vstupovat.

Na e-mailu libudlv@ff.cuni.cz se lze také případně dohodnout na jiném čase.

 

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK a její fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to obsahuje také řadu starších diplomových a dizertačních prací podaných před rokem 2000. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika a audiovizuální dokumenty v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                                             3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím elektronického katalogu UK zde.

Úvod > Knihovna > Sbírky Dálného východu