Marta Lopatková

Marta Lopatková vystudovala bakalářský obor Etnologie se specializací na vietnamistiku a dále navazující magisterský program Etnlogie na FFUK. Během studia byla několikanásobnou stipendistkou na ústavu vietnamistiky a vietnamského jazyka a ústavu religionistiky na Národní Univerzitě v Hanoji (Đại học Quốc gia Hà Nội). V současnosti je asistentkou na ústavu Dálného východu a studentkou doktorského programu Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FFUK. Ve své práci se věnuje zejména kultuře, společnosti a dějinám v koloniálním Vietnamu s akcentem na gender a problematiku modernity.

Kromě období koloniálního Vietnamu se věnuje studiu migrace a vietnamské komunity na území České republiky jak v současnosti, tak v bývalém Československu. Vedle akademických aktivit dlouhodobě pracovala s vietnamskou komunitou v neziskovém sektoru.

Marta Lopatková je zapojena v následujících projektech:

 • Project KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges) – http://knots.univie.ac.at https://www.facebook.com/KNOTShighereducation/
 • projekt realizovaný na Sociologickém ústavu AV ČR „Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice“, financovaný Grantovou agenturou České republiky, 2017-2019 http://www.soc.cas.cz/projekt/modely-pece-strategie-sladovani-prace-rodiny-u-migrantu-v-ceske-republice

Vzdělání

 • 2012 – dodnes: postgraduální studium FF UK, Ústav Dálného východu, studijní program historické vědy, studijní obor dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
 • 2009–2012: navazující magisterské studium oboru etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2005–2009: bakalářské studium oboru etnologie se specializací vietnamistika, Filozofická fakulta

Zahraniční pobyty a stáže

 • 10/2014 – 1/2015: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 10/2012 – 1/2013: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 2/2011 – 6/2011: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi
 • 9/2010 – 12/2010: Faculty of Philosophy, Vietnam National University, Hanoi
 • 9/2008 – 12/2008: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hanoi

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • 2012, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia: “Manuals of  Family Rituals in Vietnam in from 17th-19th century“, Plzeň.
 • 2013, Workshop Southeast Asia from the Perspective of Humanities, MUP: “Beginnings of Women’s Movement in Colonial Vietnam”, Prague.
 • 2014, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia: “Journals for Women in French Indochina”, Plzeň.
 • 2015, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia: “Women’s Education in French Indochina”, Plzeň.
 • 2015, Conference EuroSEAS 2015: “Van quoc ngu: Teaching modernity through classics”, Vienna.
 • 2018, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia, “Mezigenerační problémy 1,5. a 2. generace migrantů vietnamského původu v České republice”, Plzeň.
 • 2018, Conference – Asiascape: Digital Asia Conference, Rethinking  Communities in the Age of the Digital, “‘Confession of the Vietnamese’- Intergenerational Problems Among Young Second Generation Vietnamese Migrants and their Parents“, 29.5.2018, Leiden.
 • 2018, Trade Unions/Unequal Starts/Engines of Innovation – Current issues of labour migration in the Czech Republic,“Unequal Starting Point? Intersectional analysis of the professional life of the first-and- half generation of vietnamese migrants in Czech labour market“, 20.6.2018, Praha.
 • 2018, KNOTS Summer School 2018, „Importing Foreign Labour to Czech Republic“, 7/ 2018, Chiang Mai.
 • 2018, Integrace Vietnamců v Česku – výzkumy a výzvy, „Modely péče u Vietnamců v České republice“. Člověk v tísni, 16.10.2018, Praha
 • 2019, Gender Issues in Asian Studies, „Phan Thị Bạch Vân and Modern Women“, MUP, Praha, 10.4.2019.
 • 2019, Orientalia Antiqua Nova, The University of West Bohemia, „Nguyen Van Vinh, časopis Dong Duong a ženy“, Plzeň, 24.4.2019.
 • 2019, EuroSEAS, Humboldt Universität, „“Czech Girls Only Go to Parties and Eat Breadrolls”: Intergenerational Conflict Regarding Marital Partner Preferences Among Vietnamese Migrants in Czech Republic“, 11.9.2019, Berlin
 • 2019, EuroSEAS, Humboldt Universität, “Banana Kid—Vietnamese Girl in the Czech Jungle”: A Reflection of the Lives of Young Vietnamese Migrants in Czech Republic“, 11.9.2019, Berlin

Granty a stipendia

 • 2017 – dodnes: spoluřešitelka projektu GAČR: Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice, Sociologický ústav AVČR
 • 2017 – dodnes: spoluřešitelka projektu Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education: KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges)

Výběrová bibliografie

  • LOPATKOVA, M.: „Vần quốc ngữ: Teaching Modernity through Classics: Women’s Education in Colonial Vietnam“, in. Southeast Asian Education in Modern History – Schools, Manipulation, and Contest. ed. Jollife P., Bruce, T., Routledge, 2018.
  • FORMÁNKOVÁ, L., LOPATKOVÁ, M. 2018. „Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce.“Gender a výzkum / Gender and Research, 19 (2): 135-162,http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2018.19.2.429
  • ZATLOUKALOVÁ, M.: Manuály rodinných obřadů ve Vietnamu v 17.-19.století (Manuals of Family Rituals in Vietnam from 17th to 19th Century), in Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času (Material snd Spiritual Culture of the East in the Changes of Time),Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012, p. 39-44. ISBN 978-80-261-0330-1.

Mgr. Marta Lopatková

Rozvrh

Úvod > Ústav > Personální struktura > Marta Lopatková