pro indonesisty

Popularizační a odborná literatura o Indonésii (výběr):

 • Baum, J., Zlato na Nové Guineji, Orbis, Praha 1954.
 • Biebl, K., Cesta na Jávu, Labyrint, Praha 2001.
 • Budiman, M., Contemporary funeral Rituals of Sa´dan Toraja: From Aluk Todolo to “New” Religions, Karolinum, Praha 2013.
 • Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M., Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem, Metafora, Praha 2007.
 • Diensbier, J., Noc začala ve tři ráno, Vydavatelství časopisů MNO, Praha 1967.
 • Dubovská, Z., Šťovíček, V., Šťovíčková, E., Antologie moderní indonéské literatury, Nový Orient, zvláštní číslo/1996.
 • Dubovská, Z., Petrů, T., Zbořil, Z., Dějiny Indonésie, Lidové noviny, Praha 2005.
 • Dubovská, Z., Indonéština, Dar Ibn Rushd, Praha 1998.
 • Dubovská, Z., Úvod do javánštiny, Academia, Praha 1975.
 • Durdík, P., Pět let na Sumatře, Kruh, Hradec Králové 1978.
 • Forman, B., Borobudur: kamenná legenda buddhismu, Aventinum, Praha 2004.
 • Geertz, C., Interpretace kultur, SLON, Praha 2000.
 • Genzor, J., Jazyky světa. Historie a současnost Lingea 2015.
 • Hanzelka, J., Zikmund, M., Švaříček, R., Past na rovníku – Tajemná Indonésie 1., Livingstone, Brno 2008.
 • Heroldová, H., Jitřenka pluje na východ: deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. Aurora do Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886-1888, Mare-Czech, Praha 2008.
 • Kalvodová, D., Divadelné kultúry východu, Tatran, Bratislava 1987.
 • Klégr, A., Světem jazyků. Albatros, Praha 1989.
 • Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 1993.
 • Kung, H., Stietencron, H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997.
 • Marková, D., (red.), Náboženství v asijských společnostech: tradice a součastnost, OÚ AV ČR, Praha 1996.
 • Mrázek, R., Jihovýchodní Asie ve světové politice 1900 – 1975, Svoboda, Praha 1980.
 • Nožina, M., Koza, která žere hady: výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu, Jota, Brno 2006.
 • Olša, J., Česko-indonéský slovník, Leda, Praha 2003.
 • Olša, J., Indonésko-český slovník, Leda, Praha 2010.
 • Olša, J., Sultán a král kobra. Malajské báje a pověsti. Talpress, Praha 2011.
 • Olša, J., Závistivý lidojed a pták-nepták, Argo, Praha 2008.
 • Oplt, M., Hledání Indonésie, Panorama, Praha 1989.
 • Oplt, M., Návraty na Bali, Panorama, Praha 1985.
 • Pflegerová Narendra, M., Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2009.
 • Petrů, T., Indonésie, In: Piknerová, Linda; Šanc, David a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha: Dokořán, str. 147-173
 • Petrů, T., Jihovýchodní Asie. In: Cabada, L., Ženíšek, D. Panregiony v 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, 178-213 (dostupné jakožto Jihovýchodní Asie jakožto svébytný region na https://www.academia.edu
 • Petrů, T., Sdružení národů jihovýchodní Asie. In: Romancov, Michael. Mezinárodní organizace. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 123-158
 • Pospíšilová, D. (ed.), Jezberová, A., Hladká, I., Nias. Ostrov předků a mýtů (The Island of Ancestors and Myths). Pavel Durdík a jeho sbírky v Náprstkově muzeu (Pavel Durdík and his Collection in the Náprstek Museum), Prague. Praha, Národní muzeum. CD-ROOM, 2008.
 • Preinhaelterová, H., Hinduista od zrození do zrození, Vyšehrad, Praha 1997.
 • Vavroušková, S. (ed.), Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005.
 • Werner, K., Náboženské tradice Asie. Masarykova univerzita, Brno 2002.
 • Zbořil, Z. Dějiny Malajsie, NLN, Praha 2009.

Překlady:

 • Ayu Utami, Saman, př. L. Havránek, Dybbuk, Praha 2007.
 • Drahokamy v trávě: Indonéské milostné pantuny, př. M. Oplt, SNKLU, Praha 1963.
 • Indonéské lidové pohádky, př. Z. Dubovská, Odeon, Praha 1966.
 • Multatuli, Max Havelaar, neboli, Kávová burza nizozemské obchodní společnosti, př. M. Drápal, Svoboda, Praha 1974.
 • Nevěsta z mušle: mýty a legendy Indonésie, př. P. Czeczotka, Argo, Praha 2009.
 • P. A. Toer, Na břehu řeky Bekasi, př. M. Oplt, Naše vojsko, Praha 1962.
 • Stvoření Ranga Dunga: pohádky a příběhy lovců lebek z Bornea, př. B. M. Remešová, Argo, Praha 2003.
 • Tygr! Tygr! — Moderní povídky z Indonésie, př. J. Olša, Gutenberg, Praha 2007.

Disertační práce:

 • Budiman, M., Nejvýznamnější toradžské riuály a jejich dnešní podoba, 2008.
 • Petrů, T., Jago a preman – kontroverzní hrdinové indonéské historie, 2008.
 • Pflegerová Narendra, M., Kultura Minangkabau v zrcadle divadelních her randai, 2008.
 • Pokorný, O., Georgius Josephus Camel a jeho dílo: Jezuitská bohemika etnobotanické povahy v oblasti JV Asie v 17. – 18. Století, 2012.
 • Remešová, B., Ženské a mužské role u kmene Iban na Kalimantanu, 2007.