David Labus

Mgr. David Labus, Ph.D.

Rozvrh

Vzdělání

1990 absolvoval obor japanologie na KVZAA FF UK, diplomová práce na téma Otevření Japonska a první období styků se zahraničím

2002 ukončil postgraduální studium na ÚDV FF UK, disertační práce na téma Sakuma Šózan a „vnitřní“ otevření Japonska obhájena 2002

Výuka

od 1992 kurzy japonských dějin od starověku po současnost

od 1992 kurzy japonské konverzace, tlumočnických a překladatelských cvičení

od 1992 historický a japanologický seminář

od 2010 kurz o moderním japonském myšlení v době Meidži (v japonštině)

Publikace

Nejvýznamnější tituly

Edice Stručná historie států: Japonsko. Druhé, aktualizované vydání, nakl. Libri, 2017, ISBN 978-80-7277-562-0

Japonská slovesa v příkladech, spoluautor s P. Kanasugi, S. Kurihara a M. Morita, Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-2871-4

Příručka japonských sloves, spoluautor s Harumi Yamada, nakl. Karolinum, 2008, dotisk 2010, ISBN 978-80-246-1557-8

Sakuma Šózan a “vnitřní” otevření Japonska, disertační práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2002

Japonsko-český znakový studijní slovník, spoluautor s J. Sýkorou, nakl. Paseka, Praha 2000, ISBN 80-7185-281-3

Rozpracováno

Jokoi Šónan: Tři otázky politiky země (vědecká monografie, před dokončením, cca 200 stran)

Slovník moderních japonských dějin (s J. Sýkorou) cca 150 stran

Chronologie moderních japonských dějin (s J. Sýkorou) cca 150 stran

Další odborné práce

Status, nebo půda? Mocenské koncepce v japonském středověku, In: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, O. Beránek, P. Cermanová, J. Hrubý, eds. Academia, 2017, ISBN 978-80-200-2738-2, s.687-707

Reflexe konce války v Tichomoří v Japonsku. In: Kohnová, Jana a Barbora Holubová, (eds.). Přítomná minulost: XXVII. a XXVIII. letní škola historie. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, 2016, s. 130-140. ISBN 978-80-7290-872-1

První zkušenost se Západem jako korektiv moderní japonské historické fikce, in Tradice a proměny, Mýtus, historie a fikce v Asii (ed. D. Labus, M. Löwensteinová), řada Varia, FF UK, 2014, ISBN 978-80-7308-515-5
Yokoi Shōnan: A Quest for Universality of a Japanese Intellectual, in Distant Symbols and Close Signs: Japanese Studies in Central Europe 2013, ed. M. Tirala and M. Morita, Nová vlna, 2013, ISBN 978-80-85845-31-0

Hokan kankei tošite no góri to kandžó: Jokoi Šónan no baai (Racionalita a emoce jako komplementární vztahy v myšlení Jokoie Šónana), mezinárodní seminář “Edo 08”, CEEJA, Alsasko, Francie, 20.12. 2008, vyšlo v konferenčním sborníku Aruzasu ničió čiteki kórjú džigjó: Nihon kenkjú seminá “Edo”, duben 2010

Broadening Views of Intellectuals in Pre-modern Japan: The Growth of Cultural Complementarity in the Thought of Sakuma Shozan, Archiv Orientální, Orientální ústav ČAV, Vol. 72, No. 1, 2004, p. 80-90, ISSN 0044-8699

Editace sborníků

Labus, M. Löwensteinová, Tradice a proměny, Mýtus, historie a fikce v Asii, řada Varia, FF UK, ISBN 978-80-7308-515-5

Recenze

Jan Sýkora: Ekonomické myšlení v Japonsku, edice Fontes, FF UK 2010, recenze pro elektronický časopis FF UK Člověk
Hirohito podle Bixe. recenze překladu Zdeňka Hrona: Herbert P. Bix: Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, Praha 2002, Respekt, 27/2002, s. 12

Recenzní posudky a oponentury disertačních prací

oponentský posudek disertační práce: Mgr. David Bradna – Šintó: konceptualizace japonských náboženských tradic v západní literatuře
Daniel Lochman: Analýza československo-japonských vztahů v meziválečném období, posudek pro GA UK, leden 2011
Markéta Hánová: Japonismus v českém výtvarném umění – Nové reflexe reality, posudek pro GA ČR, 2009-2010

Slovníky, encyklopedie, příručky

Všeobecná encyklopedie Univerzum, 10 sv., tvorba a vytextování hesláře k japanologickým heslům, Bertelsmann, 1999-2001
Všeobecná encyklopedie Beliana, tvorba a vytextování hesláře k japanologickým heslům, EnÚ SAV, Bratislava, 2007-

Překlady

Dějiny Japonska, Reischauer, E. O., Craig, A. The History of Japan, (spoluautor s J. Sýkorou), NLN, Praha 2000, ISBN 80-7106-843-8

Populárně naučné články (výběr)

Modernizace Japonska, Dějiny a současnost 4/1994, p. 28, NLN, Praha 1994, sv. 16, ISSN 0418-5129
Velké zemětřesení Hanšin: vláda versus příroda? In Města vs. Katastrofy, Ponížení a odstrčení. Documenta Pragensia XVI, Scriptorium, Praha 1998, ISBN 80-86197-02-6
Kanagawská smlouva: na rozhraní tradiční a moderní diplomacie I., Dějiny a současnost, 6/1998, vol. 20, NLN, Praha 1998, ISSN 0418-5129
Kanagawská smlouva: na rozhraní tradiční a moderní diplomacie II., Dějiny a současnost, 1/1999, vol. 21, NLN, Praha 1999, ISSN 0418-5129
Počátky křesťanství v moderním Japonsku, Dějiny a současnost, 3/2003, sv. 25, s. 41, společnost pro podporu ĎaS, NLN, ISSN 0418-5129
Yokoi Shōnan: A Quest for Universality of a Japanese Intellectual,in Distant Symbols and Close Signs: Japanese Studies in Central Europe 2013, ed. M. Tirala and M. Morita, Nová vlna, 2013, ISBN 978-80-85845-31-0

Úvod > Ústav > Personální struktura > David Labus