pro tibetanisty

Doporučená literatura pro bakalářské přijímací řízení (příklady; česky)

 • Brauen Martin (1998), Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu. Praha: Volvox Globator.
 • Conze Edward (1997), Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota.
 • Cybikov Gombodžab C. (1987), Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. Praha: Vyšehrad.
 • Kolmaš Josef (1995), Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha: Práh.
 • Kapstein, M. (2011), Dějiny Tibetu. Praha: Grada.
 • Kolmaš, J., překl. (1993), Nangsa Öbum. Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy. Praha: Unitaria.
 • Powers, J. (2007), Úvod do tibetského buddhismu. Praha: Beta.
 • Sakja-pandita (1984), Pokladnice moudrých rčení. Odeon, Praha (1988 – 2. vydání, přel. J. Kolmaš).
 • Sönam Gjalcchän (2009), Zrcadlo králů. Praha: Vyšehrad (překlad J. Kolmaše).
 • Slobodník, M., (2007), Mao a Buddha: Náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číně. Bratislava: Chronos
 • Williams, P. (2011), Buddhistické myšlení. Praha: ExOriente.
 • Žagabpa, C. W. D. (2000), Dějiny Tibetu. Praha: NLN.

Doporučená literatura pro magisterské přijímací řízení (příklady)

 • Goldstein M. C. (1989), A History of Modern Tibet, 1913-1951. The Demise of the Lamaist State. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 • Haarh Erik (1969), The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.
 • Karmay, Samten G. (1998), The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Book Point.
 • Karmay, Samten G.,transl. (1972), The Treasury of Good Sayings. London: Oxford University Press.
 • Nebesky-Wojkowitz, Réne De (1996), Oracles and Demons of Tibet. Varanasi-Kathmandu: Book Faith India.
 • Roerich, George N. (1996), The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarasidass (první vydání Culcutta 1949).
 • Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.
 • Shakya Tsering (1999), The Dragon in the Land of Snows: A history of modern Tibet since 1947. London: Pimlico.
 • Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967) The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University Press.
 • Táranátha (1997) History of Buddhism in India. (překlad Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya). Delhi: Motilal Banarasidass, Delhi (první vzdání Shimla 1970).
 • Tucci G., Heissig W. (1970) Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart: Kohlhammer.
 • Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New York: Dover Publications.

Tibetský náboženský život

 • Samuel G. (2012). Introducing Tibetan Buddhism. London: Routledge & Kegal Paul, 280 s. ISBN: 978-0-415-45664-7.
 • Goldstein, M. C. (1998). Buddhism in Contemporary Tibet: Religious Revival and Cultural Indentity. Los Angeles: University of California Press, 208 s. ISBN 0-520-21130-8.
 • Tucci, G. (1980). The Religions of Tibet. London: Routledge & Kegal Paul, 340 s. ISBN 0-7100-0204-1.
 • Powers, J. (2007). Úvod do tibetského buddhismu. Praha: Beta.
 • Conze E. (1997). Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota.
 • Samuel G. (1993). Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.
 • Brauen Martin (1998). Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu. Praha: Volvox Globator.
 • Williams, P., Tribe, A. (2011). Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice. Praha: ExOriente, 301 s. ISBN 978-80-904246-8-5.
 • Beer, R. (1999). The Encyklopedia of Tibetan Symbols and Motifs. Boston: Shambhala Publications, 368 s. ISBN 978-1-57062-416-2.
 • Waddell L. A. (1895). The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972). Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New York: Dover Publications.
 • Karmay, Samten G. (1998). The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Book Point.
 • Karmay, Samten G.,transl. (1972). The Treasury of Good Sayings. London: Oxford University Press.
 • Nebesky-Wojkowitz, Réne De (1996). Oracles and Demons of Tibet. Varanasi-Kathmandu: Book Faith India.
 • Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967). The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University Press.

Společnost a lidové tradice

 • Bell, Ch. (1968). The People of Tibet. Oxford: University Press, 319 s.
 • Cybikov Gombodžab C. (1987). Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. Praha: Vyšehrad.

Tibetská literatura

 • Berounský, D. (2013). Archaická tibetská literatura. Brno: Masarykova univerzita, 166 s. ISBN 978-80-210-6359-4.
 • Cabezón, J. I.; Jackson, R. R. (1996). Tibetan literature – Studies in Genre. New York: Snow Lion Publications, 514 s. ISBN 1-55939-044-1.

Historie a politika

 • Goldstein, M. C. (1991). A History of Modern Tibet, 1913–1951: The Demise of the Lamaist State. Los Angeles: University of California Press, 678 s.
 • Goldstein, M. C. (1991). A History of Modern Tibet vol. 2, 1951–1955: The Calm Before the Storm. Los Angeles: University of California Press, 639 s.
 • Goldstein, M. C. (2013). A History of Modern Tibet vol. 3, 1955–1957: The Storm Clouds Descend. Los Angeles: University of California Press, 592 s.
 • Gjalcchän, Sönam (2009). Zrcadlo králů. Praha: Vyšehrad (překlad J. Kolmaše).
 • Žagabpa, C. W. D. (2000). Dějiny Tibetu. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 536 s. ISBN 80-7106-410-6.
 • Kapstein, M. (2011). Dějiny Tibetu. Praha: Grada.
 • Van Schaik, S. (2011). Tibet: A History. New Haven: Yale Press University, 324 s. ISBN 978-0-300-15404-7.
 • Sinor, D. (2008). The Cambridge History of Early Inner Asia. cambridge: Cambridge University Press, 494 s. ISBN 0-521-24304-1.
 • Slobodník, M., (2007). Mao a Buddha: Náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číně. Bratislava: Chronos.
 • Haarh Erik (1969). The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.
 • Roerich, George N. (1996). The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarasidass (první vydání Culcutta 1949).
 • Shakya Tsering (1999). The Dragon in the Land of Snows: A history of modern Tibet since 1947. London: Pimlico.

Lidská práva

 • Defying the Dragon: China and Human Rights in Tibet (1991). Tibet Information Network & The law Assotioation for Asia and the Pacific Human Rights Standing Comittee.
 • Human Rights Situation in Tibet: Annual Report (2016). Tibetan Centre for Human Rights and Democracy.