Indologie

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Dotazy týkající se indologické části přijímací zkoušky směřujte Zdeňka Štipla.

 

Bc. studium (3 roky)

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová ústní
 • předměty přijímací zkoušky:
  • Test z anglického jazyka
  • Pohovor sestávající ze tří okruhů:
 1. indické reálie (kulturní, historické a geografické)
 2. motivace ke studiu oboru včetně diskuze nad předloženým seznamem přečtené literatury (je skutečně nutné seznam předložit)
 3. obecné povědomí o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
 • Seznam přečtené literatury (naleznete zde) předkládá uchazeč u přijímacích zkoušek a na jeho základě se poté odehrává významná část motivačního pohovoru. Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Modelové otázky:

 • Charakterizujte náboženskou situaci v Indii.
 • Jaké indické jazyky znáte?
 • Co je to Rámájana?
 • Kdo byl Rabíndranáth Thákur?
 • Co je to jazyková rodina a do jaké/jakých rodin patří indické jazyky?
 • Co je to participium?

Úvod > Uchazeč > Indologie