Indologie

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Dotazy týkající se indologické části testu směřujte na Zdeňka Štipla.

 

Doporučená literatura pro bakalářské přijímací řízení

Seznam přečtené literatury (naleznete zde) předkládá uchazeč u přijímacích zkoušek a na jeho základě se poté odehrává významná část motivačního pohovoru. Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.

Doporučujeme i překlady mezinárodně oceňovaných děl indických autorů píšících anglicky. Za pozornost také stojí četné články v časopise Nový Orient (vydává OÚ AV ČR).

Úvod > Uchazeč > Indologie