Indonesistika

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se přijímací zkoušky směřujte na Michaelu Budiman.

 

Bc. studium (3 roky)

© Ondřej Pokorný

Profil absolventa

 • dobré ovládnutí indonéského spisovného jazyka (na úrovni B2 EER)
 • získání znalostí o literatuře, historii a kultuře Indonésie
 • schopnost zabývat se etnickou problematikou oblasti v aplikované rovině

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová ústní
 • předměty přijímací zkoušky:
  • Test z anglického jazyka
  • Pohovor sestávající ze tří okruhů:
 1. indonéské reálie (kulturní, historické a geografické)
 2. motivace ke studiu oboru včetně diskuze nad předloženým seznamem přečtené literatury
 3. znalost základních pojmů z oblasti historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu středoškolského studia
 • seznam četby k oboru: (naleznete zde) předkládá uchazeč u přijímacích zkoušek a na jeho základě se poté odehrává významná část motivačního pohovoru. Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indonésie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

© Tomáš Petrů

Modelové otázky:

 • Popište stručně náboženskou situaci v Indonésii.
 • Vyjmenujte nejvýznamnější etnika obývající Indonésii.
 • Jaký český básník se ve svém díle inspiroval Indonésií?
 • K jakým událostem došlo v Indonésii v roce 1965?
 • Co je to gramatika?
Úvod > Uchazeč > Indonesistika