Japanologie

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Součástí písemné části přijímací zkoušky je i Test všeobecných studijních předpokladů – jeho vzorovou verzi najdete zde. Dotazy týkající se japanologické části přijímací zkoušky směřujte na Jana Sýkoru.

 

Bakalářské studium

K nastudování znaků doporučujeme učebnici Obrázkové KANDŽI: Zábavná učebnice japonského znakového písma od Asociace učitelů japonštiny v ČR vydané Česko-japonskou společností, 2. vydání, 2017.

Upozorňujeme, že studium japonštiny je náročné na zrak. Mnohé učební materiály mají velmi malé fonty, čtení znaků samo o sobě zatěžuje zrak, studium proto není vhodné pro osoby s vážnějšími vadami zraku. S ohledem na tyto skutečnosti není možné požadovat při přijímacím řízení variantu testu se zvětšenými fonty.

VZOROVÝ (MODELOVÝ) TEST

Magisterské studium

VZOROVÝ (MODELOVÝ) TEST

Úvod > Uchazeč > Japanologie