Koreanistika

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Dotazy týkající se koreanistické části testu směřujte na Tomáše Horáka. Případně navštivte koreanistický portál.

 

Bakalářské studium

Úvod > Uchazeč > Koreanistika