Mongolistika

Obor se v tomto akademickém roce neotevírá.

Bc. studium (3 roky)

Profil absolventa

 • Znalost hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace.
 • Základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů.
 • Základní vhled do náboženství dané oblasti.
 • Základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • motivační pohovor
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
  • jazykový test ze světového jazyka (jako součást ústní zkoušky)
  • další požadavky ke zkoušce:
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Doporučená literatura

 • oblast buddhismu: V. Lesný, I. Fišer, V. Miltner
 • cestopisy z oblasti centrální Asie: P. Poucha, E. Huc a J. Gabet, H. Haslund, E. Knobloch, N. Przewalski, P.K. Kozlov, G.C. Cybikov
 • reálie a překlady mongolské literatury: Tajná kronika Mongolů, I.Grollová a V. Zikmundová: Mongolové, pravnuci Čingischána
 • úvod do lingvistiky: F. Čermák (Jazyk a jazykověda), J. Pokorný (Lingvistická antropologie)

Modelové otázky

 • Charakterizujte podstatu buddhismu.
 • Jaké znáte jazykové rodiny?
 • Co víte o Juanské dynastii?
 • Charakterizujte kočovný způsob života.
 • Co je to gramatika?

nMgr.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • motivační pohovor
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • znalost mongolštiny na úrovni absolventa bakaláře
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

PhD.

Obecné podmínky a informace naleznete na webu Filozofické fakulty zde a zde. Pro více informací ohledně přijímacího řízení na Mongolistiku či domluvení si osobního setkání kontaktujte Mgr. Veroniku Zikmundovou, Ph.D. (tel.: 724203400; e-mail: Veronika.Zikmundova@ff.cuni.cz).

Úvod > Uchazeč > Mongolistika