Mongolistika

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Dotazy týkající se mongolistické části přijímací zkoušky směřujte na Alenu Oberfalzerovou.

 

Bc. studium (3 roky)

Profil absolventa

 • Znalost hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace.
 • Základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů.
 • Základní vhled do náboženství dané oblasti.
 • Základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • motivační pohovor
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
  • jazykový test ze světového jazyka (jako součást ústní zkoušky)
  • další požadavky ke zkoušce:
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Doporučená literatura

 • oblast buddhismu: V. Lesný, I. Fišer, V. Miltner
 • cestopisy z oblasti centrální Asie: P. Poucha, E. Huc a J. Gabet, H. Haslund, E. Knobloch, N. Przewalski, P.K. Kozlov, G.C. Cybikov
 • reálie a překlady mongolské literatury: Tajná kronika Mongolů, I.Grollová a V. Zikmundová: Mongolové, pravnuci Čingischána
 • úvod do lingvistiky: F. Čermák (Jazyk a jazykověda), J. Pokorný (Lingvistická antropologie)

Modelové otázky

 • Charakterizujte podstatu buddhismu.
 • Jaké znáte jazykové rodiny?
 • Co víte o Juanské dynastii?
 • Charakterizujte kočovný způsob života.
 • Co je to gramatika?

nMgr.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • motivační pohovor
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • znalost mongolštiny na úrovni absolventa bakaláře
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

PhD.

Obecné podmínky a informace naleznete na webu Filozofické fakulty zde a zde. Pro více informací ohledně přijímacího řízení na Mongolistiku či domluvení si osobního setkání kontaktujte Mgr. Veroniku Zikmundovou, Ph.D. (tel.: 724203400; e-mail: Veronika.Zikmundova@ff.cuni.cz).

Úvod > Uchazeč > Mongolistika