Dar dr. Pavla Volfa pro naší knihovnu

Fond knihovny tibetanistiky je nově rozšířen o téměř 500 knih, které nám nezištně daroval dr. Pavel Volf. Děkujeme!

Dr. Pavel Volf vyučoval na univerzitách v Uppsale a Stockholmu v rámci religionistiky. Ve své disertaci obhájené v roce 1994 se pod vedením prof. Per-Arne Berglieho věnoval médiím posedaným božstvy v Ladaku. Jeho výzkum byl založen na dlouhodobém terénním výzkumu, během kterého pořídil i velké množství nahrávek rozhovorů s médii a videonahrávek rituálů. Tyto nahrávky jsou také součástí daru naší knihovně. Jeho sbírka knih zahrnuje široké spektrum témat – od buddhistického umění jižní a centrální Asie, přes dílo a životopisy tibetských jóginů, až po moderní dějiny himálajských regionů ovlivněných tibetskou kulturou (Sikkim, Nepál, Bhútán, Ladak). Podstatná část fondu pokrývá i vědní obor buddhologie. Těžištěm je literatura ze 70.-90.let minulého století, obsahuje ovšem i tituly z druhé poloviny 19. století, které budou našim čtenářům k dispozici prezenčně.


Úvod > Aktuality > Dar dr. Pavla Volfa pro naší knihovnu