Tibetanistika

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení jsou k nalezení na webu Filozofické fakulty. Uchazečům doporučujeme také navštívit náš Den otevřených dveří, kde jsou všechny obory a specialize prezentovány. Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK. Dotazy týkající se tibetanistické části přijímací zkoušky směřujte na Daniela Berounského.

 

Bc. studium (3 roky): samostatné, sdružené nebo dvouspecializační

Profil absolventa

 • Znalost hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace.
 • Základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů.
 • Základní vhled do náboženství dané oblasti.
 • Základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • motivační pohovor
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
  • jazykový test ze světového jazyka (jako součást ústní zkoušky)
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky (viz seznam doporučené literatury)
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

nMgr. studium (2 roky): samostatné, sdružené nebo dvouspecializační

Profil absolventa

Absolvent je schopen kritické a samostatné práce s tibetskými prameny, je schopný komunikovat v tibetštině. Má povědomí o současných otázkách diskutovaných v rámci světové tibetanistiky.

Průběh přijímacího řízení

Předpokladem je schopnost základní komunikace v tibetštině a porozumění jednodušším textům psaným v literární tibetštině. Od uchazečů se také vyžaduje základní znalost tibetské historie a kultury.

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru (částečně v tibetštině) a překladu krátkého tibetského textu s použitím slovníku.

Ph.D. studium

Obecné podmínky a informace naleznete na webu Filozofické fakulty zde a zde. Pro více informací ohledně přijímacího řízení na Tibetanistiku či domluvení si osobního setkání kontaktujte doc. Daniela Berounského, Ph.D. (e-mail: Daniel.Berounsky@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Uchazeč > Tibetanistika